Veletiny.cz

Archiv aktualit

Sběr

V sobotu dne 31.3.2012 provedeme sběr starého železa v naší obci.Sraz členů SDH je v 8,oo hod.u požární zbrojnice

V.F.


Košt

V pátek dne 24.2.2012  v 18,oo hod. se v přísálí KD uskuteční další ročník koštu ovocné pálenky.

Všichni milovníci a fandové tohoto destilátu jste srdečně zvání a na vaši účast v hojném počtu se těší

Klub přátel dobré slivovice


Přesun stránek na novou adresu

V současnosti probíhá přesun obsahu stránek z adresy http://sdhveletiny.wz.cz/ na novou adresu http://sdh.veletiny.cz/. Mnohokrát děkujeme starostovi obce, panu Josefu Zemánkovi za poskytnutí prostoru pro stránky a Dušanu Valovi za technickou podporu.

Pozvánka

Dne 28.12.2011 v nadsálí kulturního domu ve 14,30 hod. se koná VČS  SDH Veletiny. Všichni členové jsou srdečně zváni.

SDH

Zpráva z VČS

VČS byla volební. Stav členské základny k 28.11.2011 je 34 členů.  Výbor  9 členů.  Navrženo  15 kandidátů.

Rozdáno 25 volebních lístků, po volbě všechny platné.Nové složení výboru pro příští období :

Martin Vysloužil, Miroslav Ševčík, Petr Ševčík, Jaroslav Kryštof, Vladimír Pilka,

Jiří Ševčík, Rostislav Zemánek, Lubomír Křivda, František Hruboš ml.