Veletiny.cz

Vítejte na stránkách SDH Veletiny

Něco málo o nás:
Dle vedení obce jsme dobrá parta lidí (momentálně máme 37 členů), která se už mnoho let pod hlavičkou Sbor dobrovolných hasičů pravidelně jednou za měsíc schází (vždy přes 20 členů) a na kterou je při zajišťování různých akcí spolehnutí.

Na schůzkách se mimo plánu činnosti hodnotí práce minulá a navrhuje další, která mnohokrát s názvem organizace ani přímo nesouvisí. Na malé vesnici, jako je ta naše, to ani jinak nejde (ples, sběr železného šrotu, fašank, košt slivovice, Josefovský večer s manželkami, různá výpomoc v obci, dětský den, ochutnávka burčáku apod.).

Fotkami pro oživení paměti chceme připomenout naši dlouholetou činnost z minulosti i současnosti a lidi, kteří se na ní podíleli a podílejí. Prostřednictvím obrázků z archivu máte možnost nahlédnout do psané kroniky SDH.

hasici


Aktuálně

Děkujeme starostovi a vedení naší obce, paní Monice Cimalové za velkou pomoc při oslavách 90. výročí založení SDH.  Dále děkujeme všem našim členkám a členům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění a průběhu oslav.

Dnes 17.7.2017  jsme se rozloučili s našim členem SDH  Veletiny panem  Vlastimilem Křivdou.

                                 Vlastiku,   ať je Ti země lehká                členové SDH

V pátek dne 21.4.2017 přivítal starosta naší obce p. Tomáš Trtek účastníky přátelského posezení  Klubu zasloužilých funkcionářů hasičů ČMS v UH.Hradišti v sále kulturního domu.   Foto v galerii

K O Š T    S L I V O V I C E

Hasiči Veletiny pořádají  už 21.ročník tradičního koštu slivovice.

Pokud se chceš pochlubit svým dobrým slováckým mokem a zjistit jeho kvalitu při srovnání s dalšími vzorky slivovice, dej 1 ploskačku (můžeš i více vzorků) do 23. února k Pilkovým č. 43 nebo do hospody(ploskačky jsou k dispozici)

 

Jsi zván  i do hodnotitelské komise jako její člen.

Poplatek za účast Kč 50,--

Datum:           24.února 2017

Začátek:         18:30 hod.

                                                   Místo:            přísálí KD

                                                   Občerstvení zajištěno.                                            Za pořadatele:     Josef Pilka

 

Pozvánka_2017 

Archiv Aktualit